Denníček: 26.5.2010

Rubrika: Denníček, Zobrazené: 71731
Milí moji!
 
Všetkým Vám veľmi pekne ďakujem za Vaše dary, podnety, rady, ponuky a pomocné ruky!
Keďže suma darov prekročila sumu na sľúbené tri bigboardy, rozhodol som sa použiť darované prostriedky na ďalšie bigboardy, billboardy, plagáty, pohľadnice a nálepky s podobnou tematikou, ich inštaláciu a distribúciu.
Príslušné faktúry zverejním po ich uhradení. Zvyšnú časť darov, ktorá mi ostane po uhradení výdavkov, použijem na obdobné účely po voľbách.
Ja, ako aj všetci ktorí mi pomáhajú (ďakujem Majke, Janovi, Petrovi, Vladovi, Filipovi a ešte jednému Petrovi!) to robíme bez nároku na odmenu a spánok.

Ak nesúhlasíte s použitím prostriedkov na vyššie uvedené účely, pošlite mi email na adresu shooty.billboard@gmail.com so žiadosťou o vrátenie daru (do predmetu/ subjectu napíšte VRATENIE DARU) do 10. júna 2010 a ja Vám vrátim dar na Váš účet. V maili samozrejme uveďte číslo účtu na ktorý Vám mám zaslať vrátené peniaze. Číslo sa musí zhodovať s číslom účtu z ktorého peniaze prišli.

Stalo sa, že niektorí ľudia si neprečítali, alebo si nesprávne vysvetlili vety „Dar by mali poskytnúť iba ľudia, ktorí mi v tejto veci stopercentne dôverujú a ktorí sú ochotní svoje darcovstvo zverejniť. Dary od ľudí kandidujúcich za politické strany nepríjmam / vraciam.”

1. Darcom o ktorých viem, že kandidujú vo voľbách, som dary vrátil. Ak na zozname ešte nejakých nájdete, prosím, upozornite ma.

2. Darcov, ktorí požiadali o nezverejnenie mena, uvádzam iba iniciálami. V prípade, že dôjde k právnemu napadnutiu tohto projektu, mená som pripravený zverejniť. Ak sa týmto darcom nepáči tento postup, mali by požiadať o vrátenie daru spôsobom popísaným vyššie.Všetkým zapojeným ešte raz ďakujem, veľmi si vážim dôveru ktorej sa mi od Vás dostalo.  


Váš Shooty


P.S.: Roztočíme to!