Celkom iný beat
(2009)
Cena Biela Vrana
(2008)
QuasiMondo(2007)
Koza pre YMCA
(2005)
Hotel Set,
povolené verzie loga
(2004)
MM
(1997)
Veci
(1998)
Open Systems
(1999)
Materničné čítanie
(1999)
Nox Secondhand
(2000)
Európa
(2001)
Kolotoč
(2001)