Komplot(1997)
Rak
(2001 - 2002)
Dážď padá na naše duše
(2002)
ui42(1997)
Teatro Carnevalo
(2002)
Železničná Spoločnosť
(2002)
Pakt
(2003)
Román 2006
(2003)
Familia Maskalik
(2003)
Poviedka
(2003 - 2004)
Bratislava (2004)
Pošta (2004)