Materničné čítanie, logo edície debutujúcich spisovateľov vydavateľstva LCA(1999)